• Psychotherapie

  is een behandelmethode voor mensen met psychische stoornissen en problemen.

  verder lezen...
 • Coaching

  is gericht op verbeterd functioneren en persoonlijke ontwikkeling.

  verder lezen...
 • Supervisie

  is gericht op de ontwikkeling van het professioneel handelen.

  verder lezen...

2. Diensten

Sefira biedt persoonlijke en professionele ondersteuning in de vorm van:
 • psychotherapie
 • coaching
 • supervisie

  2.1 Psychotherapie

  Psychotherapie is de behandeling van psychische klachten zoals:

 • angst of obsessie
 • stemmingswisseling of depressie
 • (stress)reactie na een ingrijpende of traumatische gebeurtenis
 • lichamelijke klachten met onduidelijke oorzaak zoals slapeloosheid, pijn of vermoeidheid
 • problemen in contacten of persoonlijkheid

 • De behandeling valt onder de basisverzekering als geestelijke gezondheidszorg (GGZ).


  Behandeling van klachten zoals burn-out, rouw, relatie- of werkgerelateerde klachten valt niet onder de basisverzekering. Zie daarvoor verder onder ‘coaching’. Voor zeer complexe en/of verslavingslachten verwijzen we u naar specialistische instellingen.

  Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
  De huisarts of de praktijkondersteuner (POH-GGZ) kan eerst proberen de klachten te behandelen. Afhankelijk van de aard en de ernst van de klachten zal de huisarts verwijzen en zal een zorgzwaarte-profiel worden opgesteld.

  2.2 Coaching

  Coaching richt zich op een verbeterd functioneren en op persoonlijke ontwikkeling. Er zijn vragen die een aanslag kunnen zijn op je welbevinden, zoals op het gebied van

 • werk, zoals burn-out of re-integratie
 • gezin, relatie of opvoeding
 • levensfase of zingeving, zoals het kiezen van een studie, loopbaan, partner, het ouder of werkloos worden of bij ziekte


 • 2.3 Supervisie

  Supervisie is een begeleide leervorm gericht op de ontwikkeling van het professioneel handelen, bijvoorbeeld van pedagogen en psychologen in het kader van hun nascholing.  ‘Supervisie als samenspel, supervisie geven en supervisie krijgen’
  In 2012 publiceerden wij ‘Supervisie als samenspel, supervisie geven en supervisie krijgen’.
  U kunt de PDF hieronder downloaden of online bekijken

  een boom groeit door eigen kracht en onder invloed van omstandigheden

  Inkeke van Dijk, Sefira