• Psychotherapie

  is een behandelmethode voor mensen met psychische stoornissen en problemen.

  verder lezen...
 • Coaching

  is gericht op verbeterd functioneren en persoonlijke ontwikkeling.

  verder lezen...
 • Supervisie

  is gericht op de ontwikkeling van het professioneel handelen.

  verder lezen...

Therapieën

Naast het belang van een goede werkrelatie ligt het aangrijpingspunt voor verandering in psychische functies zoals: het denken (je opvattingen, ideeën, cognitie, aandacht), voelen (emotie), willen (motivatie, je wensen, wat je belangrijk vindt) en gedrag (je doen en laten). Reflectie hierop en gedragsoefeningen in de dagelijkse praktijk leiden tot verandering en ontwikkeling. Verschillende methodieken hebben een ander aangrijpingspunt waarover je hieronder meer kunt lezen.

Cognitieve gedragstherapie (CGT)
De cognitieve gedragstherapie is de meest toegepaste werkwijze in de geestelijke gezondheidszorg. Het richt zich op de manier waarop mensen denken en handelen. In de therapie leer je om los te komen uit vaste, niet effectieve overtuigingen en ongewenste gedragspatronen. Je leert dat het niet zozeer de gebeurtenissen zelf zijn die tot je onbehagen leiden maar eerder jouw opvatting over die gebeurtenis. Samen gaan we ontdekken wat jouw denk- en gedragsgewoontes zijn en hoe je hier verandering in kunt brengen. Door huiswerkopdrachten leer je jouw gedachten, opvattingen of ‘denkfouten’ te herkennen, uit te dagen en nieuwe gedragspatronen te ontwikkelen. Ook het negatieve effect van piekeren komt aan de orde.
Op basis van de CGT zijn de volgende twee methodieken ontwikkeld: ACT en Schematherapie.

Acceptatie en Commitment Therapie (ACT) richt zich op hoe we omgaan met onze gedachten en gevoelens. Het is niet zozeer gericht op de inhoudelijke verandering daarvan maar op het leren een lossere houding te vinden ten opzichte van je probleem of opvatting, te leren zien wat het met jou doet en hoe jij ermee omgaat. Je leert geleidelijk niet langer te vechten of te vermijden maar je aandacht juist te richten op de ervaring in het hier en nu. Je ontwikkelt de houding van ‘mindfulness’. Je leert voorts je gedrag te richten op dat wat werkelijk waardevol voor jou is. Doordat je leert los te laten, raak je bevrijd uit aangeleerde patronen en kun je meer in het hier en nu leven. Je psychische flexibiliteit groeit.


Schematherapie wordt toegepast voor al langer bestaande problematiek of terugkerende klachten. Ervaringen in de jeugd kunnen leiden tot bepaalde schema’s, een gekleurde bril, waardoor je geneigd bent naar de wereld en gebeurtenissen te kijken. Het is de valkuil waar je bij herhaling in loopt. Een onveilige hechtingsgeschiedenis kan bijvoorbeeld leiden tot het idee dat je ook in je volwassen leven afhankelijk bent van bescherming van de ander. Of juist het tegendeel, dat je meent zo zelfstandig te moeten zijn dat er geen ruimte is voor binding. De ervaring van gekwetst te zijn kan leiden tot minderwaardigheidsgevoel of tot het idee dat jijzelf of de ander altijd moet presteren of juist tekortschiet. Je bent geneigd door een bepaalde gekleurde bril te kijken en van daaruit te reageren. Een dergelijk ‘schema’ is een min of meer bewust en terugkerend idee (gevoel en gedachte). In de therapie onderzoek je wat jouw valkuilen zijn, hoe jij met dit schema omgaat. We zoeken naar hoe jij hiertegenover een meer volwassen positie in kunt nemen.


Emotiegerichte therapie (EGT)
Denken en voelen zijn in het functioneren aan elkaar verbonden. Bewust worden wat je voelt, je emoties en in welke omstandigheden je deze ervaart, kan veel leren over jezelf. Er zijn verschillende manieren om je in contact te brengen met wat jij voelt. Je leert de betekenis van je emoties kennen en je leert ze te uiten, te reguleren en transformeren.
Narratieve therapie Werken met verhalen en beelden is wel de oudste manier om je uit te drukken, je leven te ordenen of tot verandering te komen. De narratieve (verhalende) therapie gaat ervan uit dat je leven gevormd is als een verhaal, waarvan jij de auteur bent. In het verhaal gaat het over de betekenissen die jij geeft aan de elementen van je leven, je bestaan. Daarbinnen bestaan ook de door jou ingebrachte problemen. Je maakt een onderscheid tussen jezelf en je verhaal. In narratieve therapie leer je zien hoe het probleem vat op je heeft, hoe je het probleem tot een deel van je jezelf hebt gemaakt. Door het echte verhaal te vertellen ga je het probleem buiten jezelf zetten, je valt er niet meer mee samen. Hierdoor ontstaat er ruimte voor verandering.

EMDR
EMDR is een methode voor de behandeling van stressreacties ten gevolge van een schokkende of bedreigende situatie: de Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Dit gaat als volgt in zijn werk. De situatie met de bijkomende emotionele lading wordt opgeroepen. Het bewust volgen van een visuele of auditieve prikkel (oogbeweging of luisteren naar piepjes) neutraliseert de negatieve lading. Hierdoor verminderen of verdwijnen de klachten.

Oplossingsgerichte therapie
Oplossingsgerichte therapie is direct gericht op het gewenste resultaat of de gewenste oplossing. Degene die iets wil veranderen in zijn leven gaat stap voor stap dat doen wat werkt en niet langer doen wat niet werkte. Vanuit een helder beeld van de gewenste situatie ga je stap voor stap in de goede richting. Het accent ligt niet op de oorzaak van het probleem maar op de gewenste verandering. Je bepaalt zelf het doel en de tussenstappen naar het resultaat. De oplossingsgerichte werkwijze is goed te combineren met andere werkwijzen.

De ZelfKennisMethode (ZKM)
combineert veel goeds van alle genoemde werkwijzen. Zelfkennis gaat over het kennen van je diepste en tegenstrijdige verlangens zoals het verlangen naar verbondenheid en het streven naar zelfbevestiging.
Voor meer informatie over de ZKM lees verder bij coaching.
Digitale hulpverlening
Digitale mogelijkheden leiden tot het gebruik van E-health oftewel digitale hulpverlening. Dit kan bestaan uit het invullen van vragenlijsten of mailcontact buiten de sessies of kantoortijden. Je kunt ook zelf een digitaal behandelprogramma doornemen b.v. voor depressie, rouw, burn-out of angst. Er zijn mensen die geen gebruik kunnen of willen maken van digitale werkwijze. Wij respecteren dit vanzelfsprekend. We werken voor diagnostiek en digitale hulpverlening met het platform Embloom (www.embloom.nl).

aandacht voor je ‘klachten’ en ‘je krachten’