• Psychotherapie

  is een behandelmethode voor mensen met psychische stoornissen en problemen.

  verder lezen...
 • Coaching

  is gericht op verbeterd functioneren en persoonlijke ontwikkeling.

  verder lezen...
 • Supervisie

  is gericht op de ontwikkeling van het professioneel handelen.

  verder lezen...

ieder kent een streven naar zelfbevestiging en een verlangen naar verbondenheid


Persoonlijke ontwikkeling door Zelfonderzoek

Het zelfonderzoek met de ZelfKennisMethode (ZKM) is een effectieve methode om persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Eerder ontwikkeld voor therapie maar nu steeds meer bij coaching toegepast. Er zijn momenten die erom vragen door middel van een (zelf)gesprek enige ordening aan te brengen in wat voor jou belangrijk is. Dat voel je vooral als je met een probleem worstelt, als je voor keuzes staat in persoonlijk leven of iets wilt veranderen in leven, studie, relaties of werk. Op systematische wijze reflecteer je op verleden, heden en de gewenste toekomst; ook op zon- en schaduwkanten daarvan. Dit uitspreken brengt de verschillende ik-stemmen of hun tegenstrijdigheden tot uitdrukking. De ZKM verheldert en geeft richting; het bevordert je functioneren en je persoonlijke ontwikkeling. Het zelfonderzoek is gefundeerd in de narratieve en dialogische psychologie.

Wat is de ZelfKennisMethode
De ZelfKennisMethode (ZKM) is een systematische ontdekkingstocht door je leven, jezelf en je veranderwens. De ZKM gaat ervan uit dat jij als geen ander weet hebt van de betekenis van jouw vraagstelling, jouw wensen en doelen. Een Zelfonderzoek is een gesprek met jezelf dat op systematische wijze leidt tot een zelfordening, waardoor je ontdekt waar jij wilt staan tegenover wat voor jou belangrijk is. Met ervaringen is het als met dingen bewaren, niet alles is zomaar toegankelijk of waardevol. Door het gesprek maak je het bewaarde innerlijk toegankelijk voor jezelf. Het kan zijn dat bewaarde herinneringen, of innerlijke stemmen strijdig zijn met elkaar. Wanneer je dit ontdekt kun je ‘opruimen’, er ruimte voor maken en tot nieuwe betekenissen komen.

Wanneer ZKM
Er zijn momenten die er om vragen enige ordening aan te brengen in je leven, bijvoorbeeld wanneer je voor een belangrijke beslissing staat zoals een studiekeuze. Het kan ook voorkomen dat je steeds op eenzelfde wijze vastloopt in je leven of dat je je afvraagt: ‘Waar wil ik eigenlijk heen?’. Het Zelfonderzoek richt zich dan ook op die thema’s die voor jou belangrijk zijn zoals: gezin, relaties, gezondheid of bezigheden. Ook de relatie tot jezelf komt aan de orde, want dat is ook een relatie. De ZKM gaat ervan uit dat jij zelf het beste weet hebt van de samenhang tussen verleden en heden. Je hebt een actieve rol in het onderzoek en gaat zien waarom ‘dingen gaan zoals ze gaan’. In het zelfonderzoek maak je een onderscheid tussen ‘ik en mij’. Dit geeft ruimte en laat het verhaal ‘onder’ je verhaal zien. Het geeft een nieuw perspectief op je toekomst. Het geeft richting bij nieuwe keuzen en het voorkomt dat je in een impasse raakt of steeds in dezelfde valkuil stapt. Door de actieve opstelling ontdek je je valkuilen maar ook je mogelijkheden.

Hoe gaat ZKM in zijn werk
 • Uitgangspunt: is jouw vraag op het gebied van studie, relatie, beroep of je leven.
 • Kernzinnen: aan de hand van je levensverhaal maak je zinnen en zoekt daarin met de coach naar de kern, naar de kernbetekenis voor jou. Dit verhaal wordt ‘uitgelokt’ aan de hand van open vragen. Het maken van deze kernzinnen kan in losse sessies plaatsvinden of in een sessie van enkele uren.
 • Gevoelens: vervolgens ga je thuis met behulp van een computerprogramma deze zinnen gevoelsmatig wegen. Zo ontstaat bij iedere zin een uniek ‘gevoelspatroon’, als het ware je unieke vingerafdruk.
 • Analyse van het gevoelspatroon: door dit gevoelspatroon kun je kijken naar de diepere laag uit jouw verhaal, ongekende of onbewuste verbanden of conflicten worden zichtbaar.
 • Resultaat: dit resultaat wordt in de volgende sessie(s) doorgenomen. Je ontdekt hoe je met dit nieuwe inzicht en deze ervaring de komende periode in kunt gaan of nieuwe keuzen kunt maken.
 • Gevolg: je beseft beter wat je wensen of doelen zijn en beschikt over materiaal voor een persoonlijk ontwikkelingsplan. Je wordt minder afhankelijk van de omstandigheden en gaat met toegenomen zelfvertrouwen de toekomst tegemoet.
 • Vervolg:het verworven inzicht doet nog lang zijn werk doordat je je meer bewust bent van je motieven en gedrag. Het veranderingsproces gaat in de volgende stappen: aandachtgeven aan bestaande en gewenste patronen, nieuw gedrag ontwikkelen in de gewenste richting, door herhaling en oefening wordt dit nieuw gedrag een onderdeel van je-zelf. Het geeft materiaal voor een follow up en indien gewenst voor verdere ondersteuning.
 • Je krijgt natuurlijk al het materiaal ter beschikking gesteld.

  Theoretische achtergrond van de ZKM
  De ZKM is gefundeerd op de narratieve psychologie en de theorie van het Meerstemmige en Dialogische Zelf. Prof. Hermans heeft baanbrekend werk verricht met de ontwikkeling van de theorie en toepassing daarvan in coaching en therapie. De zelfonderzoeker gaat niet alleen een gesprek aan met de coach of therapeut maar vooral met zichzelf, de zelf-dialoog. Hij ontdekt een veelheid aan zelven, aan ik-posities en ‘stemmen’. De persoon ontdekt deze verschillende ik-stemmen of ik-posities; ik als ouder, ik als kind, ik als bang, ik als moedig, ik als gehandicapt, etc. Ieder met de daarbij behorende gevoels- en gedragspatronen. Door deze ik-stemmen met elkaar in contact te brengen verdiept de interne dialoog en geeft nieuw perspectief.

  Effect van ZKM
  Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van de ZKM bij verschillende doelgroepen b.v. mensen met psychische klachten of lichamelijke beperkingen. Uit een onderzoek naar het effect van ZKM in coaching, blijkt dat cliënten zeer tevreden zijn over het resultaat en de werkwijze. Daarnaast is aangetoond dat de ZKM ook op de lange termijn effect heeft.

 •  

  “Na het zelfonderzoek voelde ik me ‘opgeruimd’:
  ik wist en voelde waar ik stond en waar ik heen wilde”.

  Een cliënt bij zijn evaluatie